Om Första Hjälpen Butiken

FörstaHjälpenButiken ägs av Svenska Akutgruppen AB. Här säljer vi väl utvalda produkter för första hjälpen, HLR och hjärtstartare. Akutgruppen, som drivs av Mikael Lundgren, har sedan år 2007 varit verksamt främst med att utbilda arbetsplatser i basal hjärt-lungräddning. Mikael har lång yrkeserfarenhet som specialistsjuksköterska inom ambulanssjukvården. Tidigare företagsnamnet var Lundgren Creative Health & Safety AB.

Akutgruppen har kontor, lager och utbildningslokal i Vänersborg.

Svenska Akutgruppen AB

Organisationsnummer. 556829-5470
Telefon. 0521-205585
E-post. info@akutgruppen.se
Bankgiro: 211-2779

Adress: Skansgatan 1, 46231 Vänersborg

Hemsida: akutgruppen.se

Första Hjälpen Butiken